Triển khai Học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 7

Sáng 28/8/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ đảng viên của Sở.


nqtw7

 

170 đồng chí cán bộ Đảng viên của Sở VHTTDL tham gia buổi quán triệt, học tập và triển khai các nghị quyết


Hội nghị do Ban Thường vụ Sở tổ chức, các đại biểu đã được nghe quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.


Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam dự và báo cáo tại Hội nghị.


Hội nghị dành một buổi để thảo luận về những vấn đề trọng tâm cần quan tâm để tổ chức thực hiện tốt 3 nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng. Trong đó, tập trung làm rõ việc tổ chức thực hiện tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và tổ chức sắp xếp các Phòng, Trung tâm VH-TT các địa phương của tỉnh.


Để các Nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Sở đề nghị, sau Hội nghị, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả; cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn.

Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn