Tiết kiệm theo tấm gương Bác Hồ

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Người là tấm gương sáng, mẫu mực trong thực hành những chuẩn mực đạo đức đó....
Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người tiết kiệm để xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người nói : tiết kiệm là yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Về phần mình, Người tiết kiệm để dành cho nhân dân. Người gương mẫu mỗi tuần nhịn ăn 1 bữa để dành gạo cho dân đang đói; dùng tiền tiết kiệm được của riêng mình để dành tặng bộ đội.
Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, đặc biệt làm theo tấm gương đạo đức của Bác là nội dung quan trọng nhằm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Chi đoàn Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam.
Gắn với nội dung thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí của Bác  mỗi đoàn viên chi đoàn Trung tâm đều được quán triệt nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức Hồ Chí Minh "nói đi đôi với làm", tiết kiệm, không lãng phí, không bừa bãi . Với khẩu hiệu “Không cần làm việc lớn, chỉ cần làm việc nhỏ mà ý nghĩa”, Chi đoàn Trung tâm đã thực hiện tiết kiệm với “phong trào nuôi heo đất”. Với tinh thần tự nguyện, mỗi đoàn viên mỗi ngày đóng góp một ít để “tích tiểu thành đại” giúp đỡ các đoàn viên gặp khó khăn và đóng góp vào các hoạt động chung của phong trào thanh niên.

 
Từ thực tế “Phong trào nuôi heo đất” đã giúp Chi đoàn Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thực hiện việc làm vô cùng ý nghĩa trong hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2013.  Với số tiền tiết kiệm được, Chi đoàn Trung tâm đã cùng với Đoàn thanh niên xã Cẩm Hà - Tp Hội An (đơn vị kết nghĩa) phát động phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới  với công trình “Đặt bi thu gom rác thải tại xã Cẩm Hà”.
 

 
Ở Hồ Chí Minh, tiết kiệm không chỉ là phẩm chất đạo đức mà còn mang tính nhân văn cao cả.  Tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những giá trị đạo đức cao đẹp của thời đại. Trải qua thời gian và thử thách, trước những biến cố thăng trầm của lịch sử những phẩm chất đạo đức đó vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy, tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm vô cùng quan trọng, cần thiết và hết sức có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ (nói chung) và mỗi đoàn viên Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam (nói riêng)

Tác giả bài viết: Chi đoàn Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

vhttdlqnam.gov.vn