Thực hiện lời dạy của Người với phong trào, việc đọc sách báo trong đoàn viên thanh niên

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh là một người ham đọc sách báo và luôn coi trọng sách báo, với Người, nguyên lý và phương thức học được tóm gọn trong câu sau: “Học ở trường, học trong sách vở, học lẫn nhau và học dân”.
Đoàn viên TN TTTTXTDL đọc sách, báo tại thư viện Hội An.

Đoàn viên TN TTTTXTDL đọc sách, báo tại thư viện Hội An.

Những người từng làm việc, từng phục vụ và giúp việc cho Bác Hồ đều thán phục trước sự ham đọc sách báo của Người, việc đó đã trở thành nhu cầu, nếp quen trong sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu được. Người đọc sách không chỉ đơn thuần là giải trí hay giải quyết các công việc sự vụ, nâng cao các hiểu biết thông thường, Người đọc sách báo còn để phục vụ cách mạng với niềm khao khát tột bậc là : làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Theo Bác, sách báo chính là “thuốc chữa tội ngu” và là một trong những nguồn tư liệu quan trọng có thể đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi tự do, bình đẳng, bác ái là gì? Từ những thắc mắc đầu tiên, về sau nhờ sách báo, Người đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân và hình ảnh “Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin” đã đi vào lịch sử.
 
Trong suốt thời gian triển khai đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, Đoàn TNCS HCM Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, tổ chức cho đoàn viên thanh niên nghiên cứu, học tập chi tiết từng điều dạy của Bác. Mỗi đoàn viên thanh niên trong đơn vị không ngừng việc tự học, thông qua sách báo để tích lũy và nâng cao tri thức của bản thân. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền cơ quan, mỗi đoàn viên thanh niên Trung tâm TTXTDL đều được trang bị thẻ thư viện để phục vụ nhu cầu tìm hiểu tài liệu, tìm đọc các loại sách, báo liên quan đến lĩnh vực công tác. Sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo đơn vị đối với việc khuyến khích cán bộ hình thành thói quen đọc sách, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong đơn vị, với phương châm “Mỗi tuần một cuốn sách”, góp phần tăng cường phong trào đọc sách, tự học tập  nâng cao trình độ và tiếp thu những tinh hoa của nhân loại.
 
Sau 6 tháng phát động phong trào, việc đọc sách báo trong đoàn viên thanh niên đã đóng góp nhiều hiệu quả trong việc tìm hiểu tài liệu, cập nhật thông tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa - du lịch phục vụ các công tác trọng tâm của đơn vị như sưu tầm dữ liệu phục vụ Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hoá phi vật thể tại Quảng Nam, góp phần nâng cao chất lượng thông tin cung cấp cho du khách trong và ngoài nước tại Văn phòng Thông tin Dịch vụ trực thuộc Trung tâm TTXTDL.
Trước nhu cầu và đòi hỏi của thực tiễn, Đoàn TNCSHCM Trung tâm TTXTDL Quảng Nam sẽ tiếp tục phát động đoàn viên thanh niên phát huy và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào tự đọc, tự học ở sách, báo, tài liệu... theo tấm gương của Người và luôn luôn áp dụng các phương pháp đọc, học của Người để tiếp thu tốt hơn nguồn tài nguyên quý giá của nhân loại được thể hiện dưới nhiều hình thức trong thời buổi của công nghệ hiện đại.

Tác giả bài viết: Chi đoàn TT TT Xúc tiến Du lịch

vhttdlqnam.gov.vn