Tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2012

Toàn cảnh Hội nghị
Sáng 29/5/2013, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2012.

Toàn cảnh Hội nghị

vhttdlqnam.gov.vn