Tọa đàm: Vai trò của Tộc họ văn hóa trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Ngày 19/9/2014, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng nam, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm về vai trò của tộc họ văn hóa trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở khu dân cư. Hơn 40 tộc họ văn hóa trên địa bàn tỉnh tham dự tọa đàm.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Báo cáo đề dẫn tại tọa đàm đã khẳng định, tộc họ văn hóa là một trong những hình thái tổ chức xã hội có vai trò và đóng góp nhiều trong việc thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” ở khu dân cư. Tại tỉnh Quảng Nam, mô hình “Tộc họ văn hóa” ra đời từ thực tiễn phong trào này, là một trong những mô hình vận động sức dân một cách sáng tạo, có hiệu quarowr các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối năm 2013, toàn tỉnh có 15/18 huyện, thành phố đã tổ chức phát động “Tộc văn hóa” với 4351 tộc, có 1292 tộc đã xây dựng quy ước và được các cấp công nhận Tộc ước, có 364 tộc được công nhận “Tộc họ văn hóa”. Thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” ở khu dân cư, hầu hết các tộc họ trên địa bàn tỉnh đã góp phần đáng kể vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộ, vận động con cháu xây dựng các thiết chế văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, tham gia đóng góp “Quỹ vì người nghèo”, công tác khuyến tài – khuyến học, giáo dục lối sống đạo đức tốt đẹp…
          Tại buổi tọa đàm, đại diện các tộc họ đã nêu lên những thành công, bài học kinh nghiệm và chia sẻ những thuận lợi cũng như khó khăn về các hoạt động của tộc họ cùng tham gia vào việc xây dựng đời sống văn hóa tại mỗi địa phương. Đồng thời có những đề xuất, kiến nghị với các cấp về những nội dung hoạt động của “Tộc văn hóa”. Sự trao đổi đầy trách nhiệm, tâm huyết của các tộc tại buổi tọa đàm là một trong những cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đề xuất với UBND tỉnh có phương thức, cách chỉ đạo phù hợp để hoạt động của “Tộc văn hóa” tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dòng họ, gia tộc, đồng thời cùng với phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở khu dân cư, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tác giả bài viết: Thảo Nguyên

vhttdlqnam.gov.vn