Tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2012

Sáng 29/5/2013, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2012.
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Trần Minh Cả - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đinh Hài - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đồng chí Trương Thị Lộc - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đồng chủ trì.
Hội nghị năm nay, ngoài đánh giá lại và đề ra hoạt động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa còn là dịp để tôn vinh những 32 tập thể, 58 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào trong năm qua.
Điểm lại những kết quả đạt được qua một năm, cho thấy toàn tỉnh có 307.076/377441 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, tỉ lệ 81,4%, trong đó, 252.712/377.441 hộ gia đình văn hóa 3 năm liền trở lên, tỷ lệ 66,95%,  811/1722 thôn đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ 47,09%. Trong đó có 19 thôn đạt danh hiệu 10 năm liền trở lên, 453 thôn đạt danh hiệu văn hóa từ 3 đến 9 năm liền và 339 thôn được công nhận năm đầu tiên, 453/2814 tộc họ văn hóa được công nhận, 25/244 xã-phường-thị trấn đạt chuẩn văn hóa, 1533/1722 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 70/244 xã xây dựng nhà văn hóa, 1541/1722 thôn có nhà văn hóa, vận động được 8,303 tỷ đồng cho quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng 728 sổ tay tiết kiệm tình nghĩa với số tiền 728 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, người nghèo. Xây mới 486 ngôi nhà và sửa chữa 878 nhà tình nghĩa với số tiền 49,033 tỷ đồng...
Hội nghị cũng là dịp lắng nghe những tham luận về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, gia đình văn hóa, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng thôn văn hóa gắn với nông thôn mới, bảo tồn thiết chế văn hóa nhà Guol, kinh nghiệm trong quản lý việc cưới, việc tang và lễ hội...
 
Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào.

Tác giả bài viết: Thừa Thiên

vhttdlqnam.gov.vn