Chuẩn bị Hội thảo phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn với hoạt động nông nghiệp và nông thôn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi Hội thảo phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn với hoạt động nông nghiệp và nông thôn vào ngày 17 - 18/5/2018 tại Khách sạn Hội An, số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

htdlst18

Hội thảo nhằm mực đích tạo diễn đàn trao đổi thông tin giữa các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp du lịch và phóng viên truyền thông về các vấn đề để du lịch xanh - xác định sẽ trở thành một trong những định hướng phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn; bàn về các giải pháp kết hợp, định hướng để nông dân và doanh nghiệp phát triển du lịch xanh; đồng thời giới thiệu những mô hình du lịch sinh thái của các nước trên thế giới nhằm cho người Việt có cách nhìn khác về du lịch sinh thái, tạo nên động cơ khuyến khích mọi người bảo vệ, quan tâm đến môi trường, tạo ra những cơ hội kinh doanh mới của người nông dân đối với ngành du lịch

CHƯƠNG TRÌNH

             1. Ngày 17/5/2018:

             Từ 14h00 – 17h30: Tham quan làng rau Trà Quế và Làng gốm Thanh Hà (Tp. Hội An)

              2. Ngày 18/5/2018:

Thời gian

Nội dung

8h00-8h30

Đăng ký đại biểu, phát tài liệu

8h30-8h35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình Hội thảo

8h35-8h40

Phát biểu chào mừng của UBND tỉnh Quảng Nam

8h40-8h50

Chiếu clip giới thiệu về hoạt động du lịch sinh thái bền vững gắn với hoạt động nông nghiệp, nông thôn

8h50-9h00

Đề dẫn của Tổng cục Du lịch về phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn với hoạt động nông nghiệp, nông thôn (khó khăn, thách thức, giải pháp)

9h00-9h10

Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam

9h10-9h20

Kinh nghiệm phát triển du lịch nông nghiệp ở Lâm Đồng

9h20-9h30

Mô hình phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, nông thôn ở Đài Loan

9h30-9h40

Giới thiệu tour du lịch sinh thái nông nghiệp ở Quảng Nam

9h40-9h50

Vai trò của truyền thông trong việc thúc đẩy tuyên truyền, kết nối giữa du lịch với nông nghiệp

9h50-10h05

Nghỉ giải lao

10h05-11h15

Thảo luận về các vấn đề

- Chính sách để phát triển du lịch sinh thái tại vùng nông nghiệp, nông thôn

- Xây dựng cộng đồng du lịch thân thiện, văn minh, quản lý điểm đến du lịch nông nghiệp

- Kết nối giữa nông nghiệp và du lịch

- Xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch nông nghiệp

- Vấn đề phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp, đào tạo tập huấn nông dân làm du lịch

11h15-11h30

Kết luận hội thảo


           Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn