Thông tin các lễ, hội, sự kiện, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dịp Tết Bính Thân 2016

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, người dân nắm thông tin các lễ, hội, sự kiện, thời gian phục vụ khách tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dịp Tết Bính Thân 2016
Thông tin các lễ, hội, sự kiện, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dịp Tết Bính Thân 2016

Thông tin các lễ, hội, sự kiện, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dịp Tết Bính Thân 2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổng hợp thông tin các lễ, hội, sự kiện, các khu, điểm du lịch phục vụ khách trên địa bàn tỉnh dịp Tết Bính Thân 2016 và đăng trên website du lịch Quảng Nam (http://www.quangnamtourism.com.vn), website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam (http://www.vhttdlqnam.gov.vn) tại mục Thông báo (Kèm theo phụ lục).

Phụ lục

Tác giả bài viết: Phòng QL Lữ hành

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn