Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch mất việc làm vì Covi-19

 Sáng ngày 12/8 ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) Quảng Nam cho biết, các hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) mất việc làm vì dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ.

Quyết định trên là thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền Giám đốc Sở VHTTDL phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Du khách được HDVDL đưa đi tham quan quần thể di tích Mỹ Sơn.Du khách được HDVDL đưa đi tham quan quần thể di tích Mỹ Sơn.

Sở VHTTDL đã có văn bản thông báo đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các khu, điểm tham quan du lịch và các HDVDL về chính sách hỗ trợ và tiến hành nhận hồ sơ đối với các HDVDL có đủ điều kiện theo quy định.

Theo ông Hồng, Quảng Nam có khoảng 333 HDVDL. Tuy nhiên các HDVDL được hỗ trợ phải có đầy đủ hồ, điều kiện theo quy định. Sở đã yêu cầu Chi hội HDVDL tích cực hỗ trợ cho các HDVDL hoàn thiện hồ sơ. Còn các HDVDL có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Nam. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022. Sau đó Sở VHTTDL thẩm định, lập danh sách, ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ.

Sở VHTTDL cũng đã quyết định hỗ trợ đợt 1 cho 13 HDVDL với số tiền là 48.230.000 đồng. UBND tỉnh cũng đã cấp bổ sung kinh phí đợt 1 cho cho Sở VHTTDL số tiền 556.500.000 đồng để tiến hành thực hiện việc chi hỗ trợ cho các HDVDL gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.     

Theo http://daidoanket.vn/

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn