Họp bàn về hỗ trợ, phục hồi phát triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19

Sáng ngày 05/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổ chức họp bàn cơ chế, chính sách trình HĐND tỉnh về hỗ trợ, phục hồi phát triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19.

phdl21
Toàn cảnh cuộc họp

Chủ trì cuộc họp đồng chí Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hội An; Đại diện lãnh đạo: Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam.

Tại cuộc họp, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cùng với các đại biểu dự họp cùng nhau đưa ra những nhiệm vụ và biện pháp cần triển khai trong việc thực hiện hạn chế tác động của dịch bệnh đến du lịch Quảng Nam. Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cũng đưa ra những giải pháp để các đại biểu thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn như thúc đẩy du lịch nội địa, chú trọng đến việc đẩy mạnh khai thác các thị trường du lịch không nằm trong vùng dịch… Bên cạnh đó, cần lập kế hoạch và chuẩn bị triển khai một chiến dịch nhằm phục hồi du lịch quốc tế, đồng thời có kế hoạch giữ gìn lực lượng nhân sự của doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng vì dịch bệnh thông qua các hoạt động như đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn; chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật; đổi mới công tác quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở áp dụng công nghệ 4.0... đặc biệt xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng; đưa ra các chương trình kích cầu du lịch hiệu quả.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn