Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 08/7/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản về việc Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm đưa hoạt động lữ hành trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, thực hiện nghiêm chỉnh Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan đối với hoạt động lữ hành.

ChuaCau
Ảnh minh họa

Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: Chú ý phải đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo quy định tại Điều 31 Luật Du lịch 2017, gồm:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng (mức ký quỹ là 100.000.000 đồng, quy định tại Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch).

- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị lữ hành, Điều hành tour du lịch, Marketing du lịch, Du lịch, Du lịch lữ hành, Quản lý và kinh doanh du lịch); trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

- Có Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cấp. (Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa có Phụ lục đính kèm)

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa chưa có Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cấp thì không được phép hoạt động. Các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa để hoạt động theo đúng quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức đợt kiểm tra về tình hình hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa sau ngày 01/8/2019 và sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phụ lục

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn