Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Sáng ngày 04/4/2019, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

hntkqd2019
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, đại diện Lãnh đạo UBND, Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Tại Hội nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai một số nội dung như: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Nguyên tắc, phương thức hỗ trợ; Nội dung, mức hỗ trợ; Nguồn kinh phí và phân kỳ thực hiện theo Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn