Lãnh đạo Sở làm việc với Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam

Sáng ngày 05/10/2018, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018.

lvttxtdl18
Toàn cảnh buổi họp    ảnh: Bá Vương

Mở đầu buổi làm việc là đồng chí Phan Văn Tú - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thay mặt CBCNV trong đơn vị cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Sở đã bố trí thời gian cho buổi làm việc với Trung tâm. Để nhằm hiểu sâu hơn về công tác và nhiệm vụ của Trung tâm trong các năm vừa qua. Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm đồng chí Phan Văn Tú - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch báo cáo tình hình công tác hoạt động đã triển khai trong lĩnh vực tuyên truyền quảng bá, xúc tiến Du lịch và công tác tổ chức hành chính nhân sự của Trung tâm trong 9 tháng qua cùng các kiến nghị với lãnh đạo ngành và Tỉnh tạo điều kiện tốt hơn nữa trong việc hỗ trợ và chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm, tăng cường vai trò nhận thức của các cấp, các ngành và các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn trong việc nhận thức và hiểu biết rộng hơn về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trong lĩnh vực tuyên truyên truyền quảng bá và xúc tiến Du lịch.

Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam trong 9 tháng qua đã có nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức trên địa bàn tỉnh, một số sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác, là cơ sở để quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch. Liên kết, hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch giữa các địa phương trong cả nước ngày càng được quan tâm. Trong đó, liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch giữa Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam tiếp tục được triển khai tương đối có hiệu quả. Quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Nam năm 2018 nhận được sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả từ các đối tác trong nước, quốc tế, của các cơ quan truyền thông, các hãng hàng không…Đặc biệt đơn vị đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác tốt với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đứng chân và nhiều địa phương khác nên rất thuận lợi khi triển khai các nhiệm vụ có liên quan. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được các cấp lãnh đạo mà nhất là cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm, phối hợp tham gia tổ chức thực hiện. Trong 9 tháng, số lượng khách đến Trung tâm Hỗ trợ Du khách tìm hiểu thông tin và đề nghị hỗ trợ 7.038 lượt. Tiếp nhận và giải đáp 266 lượt cuộc gọi đường dây nóng. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ và xử lý 194 yêu cầu, kiến nghị của du khách.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự nổ lực, phấn đấu của toàn thể CBCNV của Trung tâm trong thời gian vừa qua, đồng thời nêu ra các công việc Trung tâm cần phải tập trung triển khai trong 3 tháng cuối năm và kế hoạch năm 2019: Tập trung kiện toàn bộ máy hoạt động của Trung tâm, trên cơ sở thành lập các phòng ban chức năng hỗ trợ lãnh đạo Trung tâm trong công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch theo đó triển khai công tác tuyên truyền quảng bá đúng mục đích và đúng nội dung, cần quảng bá và xúc tiến đúng thị trường khách. Cần tập trung hoàn thiện và nâng cao vai trò của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường mối quan hệ hợp tác, gắn bó của Trung tâm với doanh nghiệp du lịch trong và ngoài ngành, công tác nghiên cứu thị trường du lịch Quảng Nam; Quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường truyền thống và có giá trị gia tăng cao của du lịch Quảng Nam như: Châu Âu, Bắc Mỹ, Úc; Du lịch thông minh; Quảng bá trực quan tại các đầu mối giao thông, sân bay…

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn