Tạp chí Văn hóa Quảng Nam số 147 (tháng 01.2018)

* ĐỜI SỐNG VĂN HÓA:

– Xây dựng đời sống văn hóa ở thị xã Điện Bàn: Nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa – Lê Như

* GÓC NHÌN VĂN HÓA:

– Di cảo của một người say mê văn hóa – Phùng Tấn Đông

* NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI:

– 400 năm Francisco De Pina đến Đàng Trong và đóng góp của những giáo sĩ người Bồ Đào Nha với sự ra đời của chữ quốc ngữ – Mai Văn Được

– Quế Quảng Nam – Sản phẩm ngoại giao quốc tế – Nguyễn Dị Cổ

* BẢO TỒN – BẢO TÀNG:

– Trang sức bằng ngọc của người Việt xưa – Trần Đức Anh Sơn

– Di sản Hán – Nôm trong các hội quán ở Hội An – Tống Quốc Hưng

– Lễ hội Cha Hà-rò Ta-mê của người Cơ Tu – Nguyễn Tri Hùng

* ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI:

 Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968-2018): Khúc trang ca ở vùng Đông Duy Xuyên – Duy Hiển

– Lê Đại Cang – Một nhân cách lớn đầu thế kỷ XIX – Ngô Hồng Sơn

– Di sản của một gia đình – Nguyễn Điện Ngọc

*DIỄN ĐÀN VĂN HÓA MIỀN TRUNG :

– Chuyện làng Kon Brap Ju – Phương Dung

* VĂN HÓA – DU LỊCH:

– Du lịch Văn hóa Quảng Nam 2017 – Còn đó những nỗi lo – Nguyễn Chí Trung

– Du lịch Nam Trà My – Những bước đi ban đầu – Thảo Nguyên

– Phở ở phố Hội – Trương Nguyên Ngã

* LÀNG QUÊ XƯA & NAY:

– Sản vật của núi rừng – Trần Hữu Phước

– Hương An – Một thời chợ Tết – Lê Trâm

– Bâng khuâng nhớ khói  – Duy Phan

* THỂ THAO:

– Phong trào bóng bàn ở thành phố Tam Kỳ – Hoàng Việt

* VĂN HÓA – VĂN NGHỆ:

– Tản mạn về rao – Lê Hải Đăng

– Da diết mùa đông – Thiều Quang

* Thơ

* Tin hoạt động:

vhttdlqnam.gov.vn