Tạp chí Văn hóa Quảng Nam số 154 (tháng 08.2018)

* SỰ KIỆN:

* Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02.09 (1945-2018):

– Hội An trong tiến trình vận động cách mạng tháng Tám ở Quảng Nam – Hoàng Vũ

* ĐỜI SỐNG VĂN HÓA:

– Mở cánh cửa yêu thương – Thảo Nguyên

Tạp chí Văn hóa Quảng Nam số 153 (tháng 07.2018)

bia153


* SỰ KIỆN:

* Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27.7(1947-2018):

– Ngước nhìn mây trắng Vị Xuyên –  Phạm Phú Phong

* ĐỜI SỐNG VĂN HÓA:

-Lễ hội Văn hóa – Thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX:

Rực rỡ sắc màu

Tạp chí Văn hóa Quảng Nam số 152 (tháng 06.2018)

bia 152

 

SỰ KIỆN:

* Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11.6 (1948 – 2018):

– Những điển hình thi đua yêu nước xứ Quảng – Hoàng Vũ

 *Kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 (1925-2018):

Tạp chí Văn hóa Quảng Nam số 151 (tháng 05.2018)

bia151


SỐ 151 – THÁNG 05/2018

* SỰ KIỆN:

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2018):

– Tài ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hoàng Vũ

* Kỷ niệm 53 năm chiến thắng chiến thắng Núi Thành (26.5.1965-26.5.2018):

– Chuyện kể về 12 cô gái xạ thủ – Bùi Cao Bằng

Tạp chí Văn hóa Quảng Nam số 150 (tháng 04.2018)

* SỰ KIỆN:

* Kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2018):

– Mười Chấp – Chuyện chưa kể –  Hoàng Vũ

 * ĐỜI SỐNG VĂN HÓA:

– Vai trò của cộng đồng dân cư với các danh hiệu văn hóa được công nhận – Lê Như Thủy

Tạp chí Văn hóa Quảng Nam số 149 (tháng 03.2018)

* SỰ KIỆN:

* Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975 -24.3.2018):

– Ký ức giải phóng – Hoàng Vũ

* ĐỒI SỐNG VĂN HÓA:

– Sự hài lòng của người dân là điều kiện cần để công nhận Nông thôn mới – Lê Như Thủy

– Sống trong lễ hội làng nghề – Huỳnh Quốc Hải

Tạp chí Văn hóa Quảng Nam số 148 (tháng 02.2018)

SỰ KIỆN:

* Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 – 03.02.2018):

– Mùa xuân Đảng và lòng dân – Mộc Anh

* ĐỜI SỐNG VĂN HÓA:

– Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam vững bước trong hành trình mới – Hồ Tấn Cường

vhttdlqnam.gov.vn