Thông báo cử học viên tham gia lớp tập huấn Trọng tài, hướng dẫn cơ sở môn Bóng bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-VHTTDL, ngày 05/9/2017 về việc tổ chức lớp tập huấn Trọng tài, hướng dẫn viên cơ sở môn Bóng bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017; Nhằm triển khai Luật thi đấu; công tác trọng tài và tổ chức điều hành giải thi đấu môn Bóng bàn cho cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên cơ sở xã, phường; huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

trongtaibongban

Ảnh Minh họa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các địa phương, cơ sở cử cán bộ tham gia lớp tập huấn với các nội dung sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:  Dự kiến 07 ngày, khai mạc vào ngày 18/10/2017 (lịch học cụ thể)

2. Địa điểm: Trung tâm Thanh Thiếu niên Miền Trung (124 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ).

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, ĐĂNG KÝ THAM GIA:

  1. Đối tượng: Cán bộ phụ trách công tác thể dục thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Hướng dẫn viên, cộng tác viên, Trọng tài Câu lạc Bộ bóng bàn các địa phương.

  2. Điều kiện: Cán bộ phụ trách công tác thể dục, thể thao thuộc Phòng Văn hóa, Thông tin và Trung tâm Thể dục thể thao được cử  01 học viên; Huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên các Câu lạc bộ, mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 03 học viên tham gia lớp tập huấn.

          3. Đăng ký tham gia: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách (theo mẫu) gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          - Nơi nhận: Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Địa chỉ: Số 02B, Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, QuảngNam);

          - Thời hạn nhận đăng ký: Đến hết ngày 10/10/2017.

          - Điện thoại liên lạc: 0510.3852494; DĐ: 0976.771644; File mềm đề nghị gửi qua địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; gặp Bà Nguyễn Thị Thanh.

          III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 1. Học Lý thuyết:

- Luật thi đấu môn Bóng bàn.

- Phương pháp tổ chức giải và một số quy định trong công tác tổ chức giải.

- Công tác điều hành trọng tài.

- Giải thích những thắc mắc trong Luật thi đấu, Phương thức tổ chức giải.

2. Thực hành:

- Hướng dẫn phương pháp trọng tài môn Bóng bàn.

- Điều hành trận đấu môn Bóng bàn.

- Giải thích những thắc mắc của các học viên công tác trọng tài. 

3. Kiểm tra: Kiểm tra lý thuyết và thực hành (có thông báo cụ thể).

4. Cấp giấy chứng nhận: Học viên tham gia khóa học phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, chương trình học, thời gian quy định và kiểm tra đạt yêu cầu mới được cấp giấy chứng nhận.

Tải biểu mẫu

Văn phòng Sở

vhttdlqnam.gov.vn