Thông báo triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Thực hiện Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp phép trên các lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch, hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đã và đang triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 áp dụng cho 126 thủ tục hành chính tại Trang Dịch vụ công trực tuyến của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh qua Website http://dichvucong.quangnam.gov.vn (Phụ lục đính kèm).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam thông báo đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi có nhu cầu nộp hồ sơ thủ tục hành chính vui lòng truy cập vào Website http://dichvucong.quangnam.gov.vn và làm theo các bước hướng dẫn đối với từng thủ tục.

Trong quá trình sử dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số điện thoại: 0235.3815.812 (gặp Bà Lê Thị Mỹ Linh - Nhân viên Bưu điện tỉnh Quảng Nam), hoặc số điện thoại các phòng chuyên môn của Sở để được hướng dẫn cụ thể gồm: Phòng Quản lý Văn hóa: 0235.3852821; Phòng Quản lý Du lịch: 0235.3829.581; Phòng Quản lý Thể dục Thể thao: 0235.3852494; Phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình: 0235.3814.141

Phụ lục

vhttdlqnam.gov.vn