Thông báo tham gia chào giá Gói thầu: Xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam có kế hoạch xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, nay Sở mời tất cả các Doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá linh kiện, trang thiết bị, lắp đặt gói thầu xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Báo giá có giá trị trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam kính mời các Doanh nghiệp gửi hồ sơ chào giá trước 16h00’ ngày 01 tháng 11 năm 2021 về tại Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam; Địa chỉ: 02B Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.

Trân trọng thông báo !

vhttdlqnam.gov.vn