Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân và phục vụ buồng

Thực hiện Kế hoạch số 3245/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch sau dịch Covid -19 trong 02 năm 2020 - 2021; nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục gắn bó với ngành du lịch sau khi dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân và Phục vụ buồng theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

- Đối tượng tham gia: Nhân viên đã, đang làm việc tại bộ phận lễ tân và buồng tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh chưa qua đào tạo, chưa có chứng chỉ nghề; sinh viên có hộ khẩu tại Quảng Nam đã tốt nghiệp các trường đào tạo chuyên ngành về du lịch có nguyện vọng làm việc trong ngành du lịch thuộc 2 kỹ năng nghề Lễ tân và Phục vụ buồng.

- Quyền lợi học viên: Được tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân và Phục vụ buồng và tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ nghềLễ tân và Phục vụ buồng theo tiêu chuẩn nghề quốc gia được ban hành theo Quyết định số 1383/QĐ-LĐTBXH ngày 31/8/2017 về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ tân và Quyết định số 1385/QĐ-LĐTBXH ngày 31/8/2017 về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Phục vụ buồng.

- Cơ sở bồi dưỡng và sát hạch: Trường Cao đẳng Du lịch Huế.

- Thời gian bồi dưỡng và thi sát hạch: (Dự kiến) Từ ngày 10/9 – 15/9/2021; thời gian trao chứng nhận nghề vào ngày 27/9/2021.

- Địa điểm: Thành phố Hội An.

- Kinh phí: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100%

Để thuận tiện cho việctriển khai tổ chức khoá bồi dưỡng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các cá nhân, đơn vị có nhu cầu đăng ký (theo mẫu) về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31/7/2021 qua Phòng Quản lý Du lịch - địa chỉ: 02B Trần Phú, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam - Điện thoại: 3810902 – DD: 0838215302 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vhttdlqnam.gov.vn