Thông báo về việc hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam năm 2021

Thực hiện Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2025; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam thông báo thực hiện hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam, như sau:

1. Đối tượng: Tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh Quảng Nam có công trình, tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể đăng ký hỗ trợ nhiều công trình, tác phẩm.

2. Công trình, tác phẩm: Bao gồm các thể loại thơ (tập thơ, trường ca); văn xuôi (tập ký, tập truyện, tiểu thuyết, nghiên cứu, lý luận, biên khảo, dịch thuật, sưu tầm, phê bình văn học); các tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm, biên khảo về văn hóa, danh nhân, về vùng đất và con người Quảng Nam chưa được công bố, xuất bản.

 Đối với các công trình, tác phẩm viết về Quảng Nam đã được tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Đất Quảng; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Giải thưởng quốc gia, quốc tế, Giải thưởng chuyên ngành Văn học - Nghệ thuật Trung ương và tương đương; các tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đã được xuất bản trên 20 năm, tính đến thời điểm xét hỗ trợ, đã được tác giả (nhóm tác giả) hiệu đính, bổ sung và lập thủ tục tái bản vẫn được xét hỗ trợ.

3. Giới hạn đề tài: Công trình, tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam có nội dung phản ánh truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng; công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; những nhân tố, tấm gương điển hình trong đời sống xã hội của tỉnh; mảng văn học thiếu nhi; văn hóa các dân tộc, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

4. Thời gian hỗ trợ: Các công trình, tác phẩm mà tác giả dự kiến phổ biến, xuất bản trong năm 2021.

5. Hồ sơ, thủ tục: Tác giả, nhóm tác giả gửi đơn kèm theo 01 bản thảo (photo) và file mềm (nếu có) cho mỗi thể loại công trình, tác phẩm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam qua Phòng Quản lý Văn hóa (số 02B Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Hội đồng thẩm định sẽ xét chọn và công bố kết quả trên Báo Quảng Nam, Tạp chí Đất Quảng, Trang tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam vào tháng 10 năm 2021.

Bản thảo công trình, tác phẩm sẽ không hoàn trả lại cho tác giả.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ: Bà Võ Thị Thanh Vân, Phó Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam; Điện thoại 0510.3852.821/ 0911.403.317; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Mẫu đơn

vhttdlqnam.gov.vn