Thông báo kết quả xét chọn các trường hợp đủ số phiếu đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

Ngày 14 /10/2020, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể” lần thứ Ba - năm 2021 đã họp, bỏ phiếu xét tặng. Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 13, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam (Thường trực Hội đồng cấp tỉnh) thông báo công khai kết quả xét chọn các trường hợp đủ số phiếu đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” gồm có 13 cá nhân sau đây (Xếp theo thứ tự A,B,C):

nghenhan20

Phòng Quản lý Văn hóa

vhttdlqnam.gov.vn