Thông báo triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp phép trên các lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2020 áp dụng cho 30 thủ tục hành chính tại Trang Dịch vụ công trực tuyến của Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư Quảng Nam qua Website http://dichvucong.quangnam.gov.vn (Phụ lục đính kèm).

dichvucong1

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam thông báo đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi có nhu cầu truy cập vào Website http://dichvucong.quangnam.gov.vn và làm theo các bước hướng dẫn đối với từng thủ tục.

Trong quá trình sử dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư Quảng Nam, điện thoại: 0235.3815.812 (gặp bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Chuyên viên Văn phòng Sở) để được hướng dẫn thêm

Phụ lục kèm theo

vhttdlqnam.gov.vn