Thông báo lấy ý kiến của Nhân dân về bổ sung Quỹ tên đường năm 2020

Lấy ý kiến của Nhân dân về bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam năm 2020 và đặt tên một số đường tại thành phố thành phố Hội An, thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên), thị trấn Prao (huyện Đông Giang) và thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình), tỉnh Quảng Nam

tenduong

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng dự thảo Đề án bổ sung Quỹ tên đường, năm 2020 và Đề án đặt tên một số đường tại các huyện, thị xã, thành phố, trình HĐND tỉnh khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 16.

Để lấy ý kiến của Nhân dân về các Đề án nêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam thông báo cho Nhân dân được biết, góp ý. Các ý kiến góp ý xin gửi về Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam (Số 2B, Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam). Điện thoại: 0235.3852821. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Thời gian đóng góp ý kiến: đến hết ngày 30/6/2020.

 Xem file tiếp tại đây

Phòng Quản lý Văn hóa
vhttdlqnam.gov.vn