Thông báo thực hiện thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;


Hướng dẫn các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Hướng dẫn các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Danh mục gồm 150 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cụ thể: 127 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 18 thủ tục hành chính cấp huyện, 05 thủ tục hành chính cấp xã.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến làm thủ tục cấp phép trên các lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam thông báo:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam thực hiện giao dịch 127/127 thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam (159B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam thông qua 03 hình thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư Quảng Nam số 159B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư Quảng Nam (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) số 159B, Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

+ Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến Đầu tư Quảng Nam tại địa chỉ: http://dichvucong.quangnam.gov.vn/

3. Hồ sơ, thủ tục xin cấp, đổi giấy phép của ngành được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ http://vhttdlqnam.gov.vn và http://dichvucong.quangnam.gov.vn.

4. Các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện giao dịch có vướng mắc và cần thông tin, hướng dẫn, vui lòng liên hệ Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam), qua điện thoại: 0235.3815812 để được hướng dẫn cụ thể.

vhttdlqnam.gov.vn