Thông báo về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Để thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID – 19 trong đợt cao điểm theo các văn bản chỉ đạo của các cấp như đã nêu trên, Sở Nội vụ thông báo về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ dự tuyển công chức hành chính tỉnh năm 2020 từ 14h00 ngày 31/3/2020 cho đến khi có thông báo. Thời gian còn lại được thu nhận hồ sơ trong thời gian tới là 15 ngày rưỡi (kể từ ngày có Thông báo của Sở Nội vụ); thời gian chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2020 Sở Nội vụ sẽ thông báo sau.

Xem thông báo

tb tam dung

vhttdlqnam.gov.vn