Hướng dẫn sử dụng Hệ thống khai báo sức khỏe du lịch

Hệ thống "Khai báo sức khỏe du lịch" (Vietnam Health Declaration) được triển khai với mục đích hỗ trợ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trong việc chủ động nắm được lịch trình của hành khách trong nước và quốc tế khi du lịch tại Việt Nam.

Tải về

Xem video hướng dẫn

vhttdlqnam.gov.vn