Công tác Phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động lễ hội, di tích

Ngày 31/01/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản số 53/SVHTTDL-QLVH về việc Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích. Theo đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

coronavirus lehoi
Ảnh Minh họa

- Chỉ đạo hệ thống Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình phối hợp với cơ quan Y tế của địa phương thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại lễ hội và di tích về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người; căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm dừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Đây cũng là ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.

Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn