Thông báo tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Kế hoạch tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế, cụ thể như sau:

Đối tượng tham gia tập huấn: Các hướng dẫn viên có thời gian hết hạn thẻ đến ngày 30/7/2020 (giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp).


huong-dan-vien-du-lich
Ảnh minh họa

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Thời gian đăng ký: Ngày 19/7/2019 (thứ Sáu).

Địa điểm đăng ký: số 08 đường Hoàng Diệu, Hội An, Quảng Nam.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức tập huấn:

- Thời gian tổ chức: 03 ngày, bắt đầu 07h00 phút ngày 26/7/2019 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy Hội An (số 11 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An).

(Lưu ý: Học viên tham dự tập huấn trang phục lịch sự; tham dự tập huấn đủ, đúng thời gian theo quy định).

Thông tin chi tiết, liên hệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Phòng Quản lý Lữ hành, số điện thoại 02353829581 gặp ông Nguyễn Tiên Trường.

Phòng Quản lý Lữ hành

vhttdlqnam.gov.vn