Thông báo thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan tại Không gian trưng bày về mẹ Việt Nam anh hùng

Nhằm đảm bảo tốt nhu cầu tham quan của du khách tại Không gian trưng bày Hình ảnh, tư liệu, hiện vật về mẹ Việt Nam anh hùng cũng như thuận tiện trong việc vệ sinh, sắp xếp hiện vật, phương tiện trưng bày định kỳ hằng tuần; từ 01/7/2019, Ban Quản lý Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan tại Không gian trưng bày cụ thể như sau:

tuongdaimvnah

- Thời gian: từ thứ Ba đến Chủ nhật hằng tuần

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Hân hạnh được đón tiếp và phục vụ!

BQL Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

vhttdlqnam.gov.vn