Công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam giới thiệu Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của đơn vị như sau:

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở.
Điện thoại: 0235.3.704.238 di động: 0903.590.666
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vhttdlqnam.gov.vn