Thông báo thi sát hạch bậc nghề cho người lao động tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn TCVN 4391:2015 về xếp hạng khách sạn, Quyết định số 1383/QĐ-LĐTBXH và Quyết định số 1385/QĐ-LĐTBXH ngày 31/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ tân và nghề Phục vụ buồng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với một số cơ sở đào tạo du lịch uy tín tổ chức sát hạch bậc nghề cho người lao động tại cơ sở lưu trú du lịch, cụ thể như sau:  

DTNLT18
Ảnh minh họa

1.Thời gian: dự kiến cuối tháng 10/2018(sẽ thông báo sau)

2. Địa điểm: thành phố Hội An

* Nội dung:

1. Các nghề được tổ chức sát hạch:

          - Nghề lễ tân và nghề phục vụ buồng

2. Nội dung thi:

          - Nội dung thi gồm 02 phần: phần thi lý thuyết và kỹ năng thực hành nghề;

          - Trường Cao đẳng du lịch Huế tổ chức ôn tập lý thuyết và kỹ năng thực hành cho các học viên đăng ký tham gia sát hạch; thời gian ôn tập là 5 ngày.

3. Đối tượng dự thi:

- Người lao động đang làm việc ở bộ phận lễ tân và buồng tại các cơ sở lưu trú du lịch đã được doanh nghiệp tự đào tạo nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ.

4. Phí sát hạch: 1.000.000đ/ người

Lưu ý: Các thí sinh thi sát hạch đạt kết quả sẽ được cấp giấy chứng nhận bậc nghề theo bậc nghề đăng ký sát hạch. Doanh nghiệp cử lao động tham gia sát hạch được cấp giấy chứng nhận bậc nghề được cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tính vào tỷ lệ lao động đã qua đào tạo theo quy định từng hạng sao theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các doanh nghiệp đăng ký cho người lao động tại đơn vị tham gia thi sát hạch bậc nghề (theo mẫu gửi kèm), bảng đăng ký gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua Phòng Quản lý Lưu trú trước ngày 15/9/2018.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ bà Lê Thị Thùy Linh, điện thoại 0235.3810902 hoặc di động: 0945888027./.

vhttdlqnam.gov.vn