Maket tuyên truyềnLễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 6282/KH-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Lễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX năm 2018; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải Maket tuyên truyền để các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền như sau:

Tải maket. File corel

Marketstandee

1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung các môn thi đấu, các đơn vị tham gia, thời gian khai mạc, bế mạc; công tác chuẩn bị, diễn biến và kết quả Lễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX năm 2018.

- Biểu dương gương điển hình trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa - thể thao các huyện miền núi và nhiệm vụ tổ chức Lễ hội.

2. Hình thức tuyên truyền:

- Tuyên truyền, cổ động trực quan bằng các hình thức trang trí điện chiếu sáng, đèn led, cổng chào, băng rôn, pa nô, phướn ...

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, trang website các cơ quan, đơn vị, địa phương; trên hệ thống loa phát thanh của các xã, phường, thị trấn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng; lồng ghép trong các cuộc họp, học tập nghị quyết, thông tin thời sự, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, khu dân cư

Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn