Thông báo

Mời viết tham luận Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển”

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát

 

Thông báo hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam

vanhoc

Thực hiện Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2025; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam thông báo thực hiện hỗ trợ sáng tạo và

Những sự kiện văn hóa diễn ra trong tháng 8/2018 tại Quảng Nam

van-hoanhat-ban
Thông cáo báo chí về Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, bảy tháng đầu năm 2018; Sự kiện “Những Ngày Văn hoá Nhật Bản tại Quảng Nam"; Sự kiện “Ngày hội Văn hoá - Thể thao các dân tộc thiểu số miền Trung lần thứ III, năm 2018”


Thông báo thi sát hạch bậc nghề cho người lao động tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

DTNLT18

Căn cứ Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn TCVN 4391:2015 về xếp hạng khách sạn, Quyết định số 1383/QĐ-LĐTBXH và Quyết định số 1385/QĐ-LĐTBXH ngày 31/8/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ tân và nghề Phục vụ buồng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du

Tuyên truyền Ngày hội văn hoá các dân tộc miền Trung lần thứ III, năm 2018

bangrolnhvhdt18

Thực hiện Kế hoạch số 2150/KH-BVHTTDL ngày 22/5/2018 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III, năm 2018 tại tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Ngày hội); Thông báo số 63/TB-BCĐ ngày 27/7/2018 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và

vhttdlqnam.gov.vn