Thông báo

Mời tham luận Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam – 550 năm hình thành và phát triển"

Năm 2021 là tròn 550 năm ra đời đạo Thừa Tuyên Quảng Nam gồm 3 phủ: Thăng Hoa, Tư Nghĩa và Hoài Nhơn (nay là các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định).

 

Các hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021)

danhxungquangnam

Năm 2021 là tròn 550 năm từ khi danh xưng Quảng Nam ra đời dưới triều vua Lê Thánh Tông (1471) với tên gọi Quảng Nam Thừa Tuyên đạo. Nhằm giới thiệu và tôn vinh những giá trị truyền thống lịch sử văn hóa, khẳng định vai trò và những đóng góp của vùng đất Quảng Nam trong tiến trình lịch sử của dân

CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

Thongdiep5k

CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 - THÔNG ĐIỆP 5k

KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề

vhttdlqnam.gov.vn