Thông báo

Tuyên truyền sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam

maket co cheo

Thực hiện Kế hoạch số 5673/KH-UBND ngày 19/10/2017; Kế hoạch số 6342/KH-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức sự kiện “Ngày Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam”; để kịp thời thông tin tuyên

 

Thông báo Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền

Căn cứ Thể lệ số 755/TL-VHCS ngày 01/11/2017 của Cục Văn hóa cơ sở về Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ kiệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Tuyên truyền về Môi trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị

Thông báo cử học viên tham gia lớp tập huấn Trọng tài, hướng dẫn cơ sở môn Bóng bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017

trongtaibongban

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-VHTTDL, ngày 05/9/2017 về việc tổ chức lớp tập huấn Trọng tài, hướng dẫn viên cơ sở môn Bóng bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017; Nhằm triển khai Luật thi đấu; công tác trọng tài và tổ chức điều hành giải thi đấu môn Bóng bàn cho cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên cơ sở xã

Mời tham luận Hội thảo khoa học “Vai trò lịch sử của làng Hương Quế, huyện Quế Sơn, tỉnh Quáng Nam trong công cuộc mở cõi”

huong queik

Nhằm đánh giá vị trí, vai trò lịch sử của làng Hương Quế, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam trong công cuộc mở cõi về phía Nam của các bậc tiền nhân; đồng thời lấy ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu làm cơ sở cho việc xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đôi

Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tỉnh Quảng Nam

tb copy

Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam (Thường trực Hội đồng cấp tỉnh) thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét

vhttdlqnam.gov.vn