Thông báo

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam

Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch tiếp công dân năm 2021, cụ

 

CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 - Thông điệp 5K

Thongdiep5k

KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/ vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện

Thông báo lấy ý kiến của nhân dân về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021

Để lấy ý kiến của nhân dân về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cơ quan Thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét

Thông báo kết quả xét chọn các trường hợp đủ số phiếu đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”

nghenhan20

Ngày 14 /10/2020, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể” lần thứ Ba - năm 2021 đã họp, bỏ phiếu xét tặng. Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 13, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam (Thường trực Hội đồng cấp tỉnh) thông báo công khai kết quả

Ma két tuyên truyền, cổ động trực quan Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

ttdhd20

Thực hiện Thông báo số 908-TB/TU ngày 21/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng ma két và Phương án tuyên truyền, cổ động trực quan

vhttdlqnam.gov.vn