Thông báo

Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thể giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An, được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Bộ Maket tuyên truyền kỷ niệm

Thực hiện Hướng dẫn số 45-HD/BTGTU ngày 15/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Hội An, Mỹ Sơn và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề

 

Công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam giới thiệu Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của đơn vị như sau:

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở.
Điện thoại: 0235.3.704.238 di

Thông báo Đăng ký tham gia TIGER STREET FOOTBALL 2019

TIGER STREET FOOTBALL QUANG NAM 2019

Giải bóng đá đường phố Tiger Street Football dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 5 và tháng 6/2019 trên khắp cả nước.


Giải bóng đá Tiger street football Quảng Nam 2019 diễn ra từ ngày 18/5 đến 19/5/2019.

Địa điểm: tại Trung tâm Thể thao Quang Nguyễn
(108 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Tam Kỳ

Thông báo Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Quảng Nam năm 2019

trienlamMinhhoa

Thực hiện Kế hoạch số 5953/KH-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa Thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới (sau đây gọi tắt là các hoạt động kỷ

Mời viết tham luận Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển”

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển”, dự kiến thời gian tổ chức vào tháng 8 năm 2019, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

vhttdlqnam.gov.vn