Thông báo

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể, lần thứ Ba - năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản

 

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

tiepdan

Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Quyết định số 528/QĐ-SVHTTDL ngày 06/12/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy trình Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố

Lịch thi đấu Giải Bóng chuyền Nữ Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019

Lichbongchuyenvtvcup2019

Thông báo góp ý Đề án đặt tên một số đường tại Tp. Tam Kỳ, huyện Hiệp Đức và đường ven biển 129 tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 10/01/2019; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng xây dựng Đề án đặt tên một số đường tại thành phố Tam Kỳ, thị trấn Tân

Thông báo lấy ý kiến bình chọn Giải thưởng Du lịch Quảng Nam lần thứ I năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức bình chọn Giải thưởng Du lịch Quảng Nam lần thứ I năm 2019 trên các trang thông tin điện tử : Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam, Tạp chí Văn hóa Quảng Nam).

vhttdlqnam.gov.vn