Khai mạc lớp tập huấn về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm tại huyện Bắc Trà My

thdltd51021

Sáng ngày 05/10/2021, tại Hội trường UBND huyện Bắc Trà My, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc lớp tập huấn về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 30 học viên là cán bộ phụ trách công tác du lịch cấp huyện; cán bộ thực hiện công tác thuyết

vhttdlqnam.gov.vn