Hội thảo khoa học “Văn hóa làng Việt Quảng Nam – những giá trị đặc trưng”

Ngày 9/12/2014, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Huế tổ chức Hội thảo “Văn hóa làng Việt Quảng Nam - Những giá trị đặc trưng”.
Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

17 tham luận của các nhà khoa học, nhà văn hóa, nghiên cứu sử học, nhà văn, nhà báo tại Hội thảo rất phong phú đã được luận bàn về cách tiếp cận văn hóa làng Việt ở tỉnh Quảng Nam với những giá trị đặc trưng, từ đó đề ra những giải pháp để bảo tồn và phát huy những giá trị đặc trưng của văn hóa làng Việt.
 
Các nhà văn hóa cho rằng cần tạo dựng, khơi dậy sức sống văn hóa của vùng đất, giúp cho Quảng Nam có thêm nhiều tư liệu quý và những đánh giá khoa học có giá trị cao, khách quan, toàn diện, tìm đến những giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của làng xã Quảng Nam
 
Các ý kiến, tham luận tại hội thảo sẽ được tập hợp tại Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Huế để xây dựng công trình nghiên cứu riêng về văn hóa làng Việt Quảng Nam.

 

Tác giả bài viết: Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn