Quảng Nam: Hội nghị triển khai nhiệm vụ trong hệ thống thư viện công cộng năm 2015

Chủ trì Hội nghị
Ngày 16/01/2015, Thư viện tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trong hệ thống thư viện công cộng năm 2015 với sự tham gia của CBVC Thư viện tỉnh và hệ thống thư viện huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Hàm – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du
vhttdlqnam.gov.vn