Thông báo tổ chức Triển lãm mỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2015

Ảnh minh họa
Tiếp theo thành công của Triển lãm mỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam thông báo về việc tổ chức Triển lãm mỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2015, với một số nội dung sau:

Ảnh minh họa

Liên hoan và Triển lãm ảnh lưu động “Di sản văn hóa và danh thắng Quảng Nam” lần thứ I - 2014

Khai mạc Triễn lãm.       Ảnh: Trần Dinh
Sáng ngày 03/12/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức trao giải Liên hoan và Triển lãm ảnh lưu động lần thứ I - 2014. Với chủ đề “Di sản văn hóa và danh thắng Quảng Nam”

Khai mạc Triễn lãm. Ảnh: Trần Dinh

Tổ chức Trại sáng tác điêu khắc Quảng Nam lần thứ I/2015

Tổ chức Trại sáng tác điêu khắc Quảng Nam lần thứ I/2015
Sáng nay 12/11/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch để bàn công tác tổ chức Trại sáng tác điêu khắc Quảng Nam lần thứ I/2015.

Tổ chức Trại sáng tác điêu khắc Quảng Nam lần thứ I/2015

Thông báo Liên hoan và Triển lãm ảnh lưu động chủ đề “Di sản văn hóa và Danh thắng Quảng Nam” Lần thứ I - 2014

Ảnh Minh họa
Thực hiện Kế hoạch số 1321/KH-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới và 5 năm ngày Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển Thế giới
vhttdlqnam.gov.vn