6 ngày lễ lớn sẽ được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh năm 2015

Chiều ngày 11/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín chủ trì cuộc họp góp ý Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn năm 2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và đại diện lãnh đạo UBND các huyện Núi Thành, Thăng Bình, và TP Tam Kỳ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín phát biểu tại cuộc họp.

Mục đích tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh năm 2015 nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử của dân tộc; biểu dương những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX.
 
Theo kế hoạch, năm 2015 sẽ tổ chức 6 ngày lễ lớn theo quy mô cấp tỉnh, gồm: Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2015); Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Núi Thành (26/5/1965 - 26/5/2015); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh (01/7/1905 - 01/7/2015); Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Dương (09/12/1965 - 09/12/2015).
 
Bên cạnh đó, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh để triển khai các hoạt động tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành lập cấp ngành, đơn vị nhân dịp tròn năm, gồm: Kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2015); Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/5/2005 - 19/5/2015); Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đội Du kích Vũ Hùng (4/5/1945 - 4/5/2015); Kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015); Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập các ngành: Văn phòng, Tài chính, Nội vụ, Văn hóa và Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015).
 
Đối với các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại nhân dịp chẵn năm, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp như: tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tọa đàm, viếng nghĩa trang liệt sỹ, gặp mặt truyền thống, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, thăm lại chiến trường xưa, ...  

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến của đại biểu, xây dựng kế hoạch cụ thể. Đồng thời, đồng chí yêu cầu tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh trong năm 2015 đảm bảo trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đạt kết quả.

Cùng ngày, UBND tỉnh cũng đã quyết định thành lập Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Nam năm 2015 do Ông Nguyễn Chín, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó ban trực; mời ông Trần Văn Cận, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó ban và 29 thành viên.

Tác giả bài viết: Thùy Dung

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn