Chủ đề ngày gia đình Việt Nam năm 2016: Bữa cơm ấm áp yêu thương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (2001 - 2016). Chủ đề ngày gia đình Việt Nam năm 2016 "Bữa cơm ấm áp yêu thương", gắn với công tác tuyên truyền về công tác gia đình là " Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình".

Ảnh minh họa

Qua đó nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, thừa kế truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa tiên tiến...

Theo Tạp chí Văn hóa Quảng Nam

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn