Hội nghị Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2013

Ngày 25/3/2014, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) năm 2013. Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH, đồng chí Đinh Hài – Giám đốc Sở VH,TT&DL đồng chủ trì hội nghị.
Chủ trì Hội nghị

Chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Năm 2013, Sở VH,TT&DL – Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào đã phối hợp với UBMTTQVN tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai kế hoạch liên tịch thực hiện phong trào đến các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở về những nội dung, quy định mới của Trung ương, của tỉnh; bổ sung, điều chỉnh một số nội dung, tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương, bình xét các danh hiệu văn hóa...ở các cấp, ngành. Ngoài ra, các Ngành, Hội, đoàn thể như  Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên, Cựu Chiến binh, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch - Đầu tư, Khoa học - Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Ban Dân tộc, Công an, Biên phòng, Quân sự và các cơ quan Tuyên giáo, Báo chí, Phát thanh-Truyền hình...đã chủ động đề ra các chương trình kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo phong trào tiếp tục được duy trì và phát triển tốt. Trong  năm, Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức được 192 đợt kiểm tra đối với Ban Chỉ đạo và Ban Vận động cấp dưới (trong đó tỉnh 1 đợt, huyện-thành phố 14 đợt, xã-phường-thị trấn 178 đợt); mở 72 lớp tập huấn nghiệp vụ về phong trào có gần 2000 cán bộ tham gia. Đến nay toàn tỉnh có 313.676/377.056 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (tỷ lệ 83,19%), 797/1719 thôn đạt danh hiệu văn hóa (tỷ lệ 46,36%), 05 xã được công nhận xã văn hoá, nâng tổng số xã văn hoá đến nay là 21/244 xã (19 xã, 02 phường), có 634 tộc được công nhận Tộc họ văn hóa, 1763/2011 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, tỷ lệ 87.67% (có 674 cơ quan, 955 đơn vị, 134 doanh nghiệp). Đến nay đã có trên 90% số xã tiến hành quy hoạch đất xây dựng thiết chế văn hoá; đa số các địa phương đã bố trí đất xây dựng hội trường văn hoá đạt chuẩn quy định. Các địa phương ưu tiên đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá ở các xã xây dựng nông thôn mới.

Toàn cảnh Hội nghị                       Ảnh: Văn Hùng
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH nhấn mạnh: Năm 2014, tiếp tục phát triển Phong trào đồng đều ở các khu vực, địa bàn trong toàn tỉnh, đẩy mạnh phát triển phong trào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn, ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Gắn thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khối phố văn hóa; tộc văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã-phường-thị trấn văn hóa. Chú trọng xây dựng văn hoá ứng xử, văn hoá kinh doanh, văn hoá giao thông, văn hoá công sở, nếp sống văn hoá cá nhân, nếp sống văn hoá nơi công cộng, văn hoá gia đình, văn hoá dòng họ. Đẩy mạnh xây dựng, khai thác, phát huy tốt thiết chế văn hóa cơ sở.... tạo môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị...
Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng cho 02 xã, 17 thôn – khối phố, 08 tộc họ, 08 gia đình và 26 các nhân đã có thành tích xuất sắc trong trong trào TDĐKXDĐSVH năm 2013.

Tác giả bài viết: Thảo Nguyên

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn