Phát động xây dựng tủ sách gia đình

Nhằm xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, củng cố, duy trì và phát triển văn hóa đọc cho người dân; ngày 01/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 1151/SVHTTDL-NSVHGĐ về việc phát động xây dựng tủ sách gia đình nhằm tạo cho các thành viên trong gia đình có thói quen đọc sách, tăng vốn hiểu biết, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, hình thành lối sống lành mạnh. Đồng thời, nhân rộng mô hình tủ sách tư nhân có phục vụ cộng đồng, tủ sách cộng đồng, tủ sách pháp luật, thư viện cộng đồng ở các địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách của Nhân dân.

00-00-tu-sach-2
Ảnh minh họa

Đây là việc làm có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 20/7/2021 Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư, khóa XXII về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Thực hiện Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3916/KH-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh về Phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Tủ sách gia đình sẽ là giải pháp căn cơ để nâng cao văn hóa đọc cho mỗi người. Khi thói quen đọc sách hình thành, người dân sẽ tự giác và phong trào đọc sách sẽ đi vào chiều sâu. Ai cũng biết lợi ích của đọc sách. Nếu tập thể dục thể thao mang lại sức khỏe cho cơ thể thì đọc sách là bồi dưỡng nhân cách và nâng cao đời sống tinh thần. Vậy nên xây dựng tủ sách gia đình là vô cùng cần thiết!

Ngoài tủ sách gia đình, tủ sách cộng đồng thì mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng cần nghiên cứu để hình thành tủ sách riêng, tăng cường văn hóa đọc, đầu tư, đổi mới, nâng chất và phát huy hiệu quả ở một tầm cao mới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương trong tỉnh lồng ghép trong các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch ở địa phương tổ chức phát động phong trào xây dựng “Tủ sách gia đình”.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn