Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng điều hành hoạt động CLB gia đình phát triển bền vững

Sáng ngày 04/4/2019, tại Khách sạn Hương Sưa thành phố Tam Kỳ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng điều hành hoạt động CLB gia đình phát triển bền vững và Câu lạc bộ Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình cho Chủ nhiệm Câu lạc bộ ở cơ sở năm 2019.

hnthns19

Tham gia Hội nghị gồm Đại diện Ban Gia đình - Xã hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Cán bộ phụ trách công tác Bình đẳng giới và trẻ em thuộc Sở lao động, Thương binh và Xã hội; Đại diện phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin và cán bộ chuyên trách công tác gia đình; Cán bộ phụ trách công tác gia đình của Hội Liên hiệp Phụ nữ của 18 huyện, thị xã, thành phố; Chủ nhiệm CLB Gia đình phát triển bền vững và Câu lạc bộ Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình ở xã, phường, thị trấn; Đại diện 18 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng của 18 huyện, thị xã, thành phố do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì;

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng để duy trì, nhân rộng các Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh đang triển khai thí điểm tại địa phương trong tỉnh; Đồng thời đây cũng là dịp để các địa phương  gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hoạt động hiệu quả từ đó thay đổi, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các kỹ năng, chương trình hoạt động, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tại cơ sở.

Công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tích, công tác phát hiện, xử lý người bị bạo lực và hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân bị bạo lực đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời và đúng quy định; các địa phương đã chủ động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình từng bước giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và cộng đồng trong việc thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình.

Để đạt được điều đó phải kể đến hiệu quả của các Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở, điển hình là các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và Câu lạc bộ Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Tính đến cuối năm 2018 toàn tỉnh có 360 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và Câu lạc bộ Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Các Câu lạc bộ đã tích cực tuyên truyền, động viên các hộ gia đình tham gia Câu lạc bộ với mục đích giúp các thành viên được trao đổi kiến thức, kinh nghiệm sống, giáo dục đời sống gia đình và cũng là kênh thông tin hiệu quả để phát hiện các trường hợp bạo lực gia đình, từ đó tư vấn hỗ trợ, ngăn ngừa tình trạng bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Qua thực tế triển khai tại địa phương, vẫn còn gặp nhiều hạn chế nhất định như: thay đổi cán bộ thôn, khối phố dẫn đến việc thay đổi Chủ nhiệm Câu lạc, nhiều đồng chí lần đầu đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm Câu lạc bộ nên chưa nắm bắt kịp thời về kỹ năng nghiệp vụ điều hành buổi sinh hoạt, chưa thực sự thu hút các thành viên Câu lạc bộ; phương pháp xác định nạn nhân bạo lực gia đình để tư vấn hòa giải chưa kịp thời, kỹ năng tuyên truyền về giáo dục gia đình và triển khai các văn bản về công tác gia đình chưa sát thực tế.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn