Nông Sơn tổng kết phong trào “TDĐKXDDSVH” năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019

Ngày 11/3/2019, UBND huyện Nông Sơn đã tổ chức tổng kết phong trào “TDĐKXDDSVH” năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) huyện Nông Sơn đến nay đã có bước phát triển về chất lượng của các danh hiệu văn hóa; toàn huyện có 7.465 hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa (92,8%); 38 thôn được công nhận Thôn Văn hóa (97,4%); 60 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa; 12 Tộc họ đã xây dựng quy ước Tộc họ Văn hóa và tổ chức lễ phát động, 11 Tộc họ duy trì danh hiệu Tộc họ Văn hóa. Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 3 tập thể, 1 cá nhân, 7 gia đình có thành tích tốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018; khen thưởng 10 thôn đạt chuẩn Văn hóa 3 năm, 6 năm, 9 năm và 18 năm liền.

tkptdsvhNS19
Toàn cảnh hội nghị     Ảnh: Trần Dinh

tkptdsvhNS191
Đ/c Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tặng Bằng Công nhận cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa của huyện Nông Sơn

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn