Tọa đàm giải pháp nâng cao hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, nhà văn hóa - Khu thể thao thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới năm 2018

Sáng 21/11/2018, tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổ chức Tọa đàm về giải pháp nâng cao hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, nhà văn hóa - Khu thể thao thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đồng chí Mai Ký - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình chủ trì buổi Tọa đàm.

tdntm18
Toàn cảnh buổi Tọa đàm    Ảnh: Văn Hùng

Tham dự Tọa đàm có đại diện các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới, đại biểu các huyện, thị xã, thành phố; trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tại buổi Tọa đàm đã nghe một số báo cáo tham luận và các ý kiến phát biểu của các đơn vị, địa phương. Qua 04 năm triển khai thực hiện Đề án 1196, bằng nhiều nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa, chúng ta đã từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, đặc biệt là xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao xã gắn với Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong những năm qua, các địa phương đã tập trung tranh thủ nhiều nguồn lực, nhất là nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để cải tạo, nâng cấp, xây mới 108 trung tâm văn hóa – thể thao xã và nâng cấp, san ủi, chỉnh trang 182 sân vận động, 08 khu vui chơi giải trí cho trẻ em cấp huyện, 132 điểm vui chơi giải trí cho trẻ em cấp xã; xây dựng được 51 bể bơi các loại (ở huyện 17, ở xã 34). Trong đó, trong 87 xã đạt chuẩn nông thôn mới, cơ bản các thiết chế văn hóa đều đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thông qua hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,các địa phương đã tập trung quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, bổ nhiệm Ban chủ nhiệm, ban hành quy chế hoạt động; phê duyệt kế hoạch, chương trình công tác hằng năm và tổ chức các hoạt động bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận.

Văn Hùng

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn