Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã

Ngày 27/11/2013, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã – phường - thị trấn. Đồng chí Đinh Hài – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, các tham luận từ cơ sở đã tập trung vào thực trạng chung của hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã – phường - thị trấn trên địa bàn tỉnh như “Công tác xã hội hóa xây dựng, tổ chức hoạt động của Trung tâm văn hóa-thể thao xã” (xã Cẩm Thanh – T.p Hội an); “Thực trạng cơ sở vật chất và hoạt động thiết chế văn hóa” (xã Tam An- huyện Phú Ninh); Công tác xây dựng và tổ chức hoạt động các trung tâm văn hóa thể thao xã” (xã Đại Lãnh-huyện Đại Lộc); “Công tác xã hội hóa trong xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở” (xã Điện Quang – huyện Điện Bàn); “Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa” (huyện Núi Thành); “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ là giải pháp nâng cao chất lượng của nhà văn hóa xã” ( xã Duy Phước – huyện Duy Xuyên)... Trên cơ sở đó, các đại biểu tham gia hội thảo đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, từ đó đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động này, chú ý đến đặc thù hoạt động ở từng địa phương khác nhau, tăng cường công tác tuyên truyền và gắn kết phối hợp với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Dịp này, hội thảo lấy ý kiến thông qua dự thảo Đề án phát triển trung tâm văn hóa-thể thao xã- phường-thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020

Tác giả bài viết: Thảo Nguyên

vhttdlqnam.gov.vn