Cho phép nghiên cứu đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Bàn Than - Tam Hải

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH Đại Dương Xanh khảo sát, nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Bàn Than, xã đảo Tam Hải (Núi Thành). Dự án có quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 156ha, trong đó có 56ha đất liền, 100ha mặt nước.

banthan tamhai

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thống nhất đề án xây dựng “Làng du lịch cộng đồng xã đảo Tam Hải” và UBND tỉnh thống nhất để Công ty Phương Nam khảo sát, nghiên cứu đầu tư khu vui chơi, giải trí tại thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải.

Báo Quảng Nam

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn