Ban biên tập Cổng Thông Tin

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ
Địa chỉ:
Trụ sở: Số 02 - Trần Phú - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: Điện thoại: 05103.814.147

Fax: Fax: 05103.859.879

http://www.vhttdlqnam.gov.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

CẢM ƠN BẠN ĐÃ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẢNG NAM

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại: +84 05103.814.147 --- Fax: +84 05103.859.879 --- Email: bbtvhttdlqnam@gmail.com

Quản trị Cổng thông tin: Phạm Văn Hùng

vhttdlqnam.gov.vn