Phòng VHTT, TTVHTT các huyện, thị xã, thành phố

HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐTCQ/Email ĐTDĐ
Nguyễn Hữu Đắc Trưởng phòng VHTT Tp. Tam Kỳ 0235.3825.668 0914.228.469
Tống Quốc Hưng Phó Trưởng phòng PT VHTT Tp. Hội An 0235.3922.579 0793.657.837
Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng phòng VHTT Tx. Điện Bàn 0235.3867.371 0914.146.873
Phan Vân Trình Trưởng phòng VHTT huyện Đại Lộc 0235.3765.909 0949.346.565
Nguyễn Thị Ngọc Hải Trưởng phòng VHTT huyện Duy Xuyên 0235.3877.551 0976.578.587
Lê Quang Tiên Sơn Trưởng phòng VHTT huyện Quế Sơn 0235.3885.198 0913.555.304
Trương Công Hùng Trưởng phòng VHTT huyện Thăng Bình 0235.3874.414 0912.821.525
Phạm Văn Nên Trưởng phòng VHTT huyện Núi Thành 0235.3571.179 0123.899.0168
Ninh Quang Thạch Trưởng phòng VHTT huyện Phú Ninh 0235.3847.399 0982.440.222
Hồ Công Luận Trưởng phòng VHTT huyện Tiên Phước 0235.3884.316 0986.959.385
Trịnh Thị Hồng Nga Trưởng phòng VHTT huyện Bắc Trà My 0235.3882.832 0987.371.372
Lê Văn Mai Trưởng phòng VHTT huyện Nam Trà My 0235.3880.721 0977.029.109
Nguyễn Phước Niên Trưởng phòng VHTT huyện Hiệp Đức 0235.3883.226 0914.725.161
Nguyễn Thế Thọ Trưởng phòng VHTT huyện Phước Sơn 0235.3681.130 0976.100.770
Nguyễn Thanh Anh Trưởng phòng VHTT huyện Nông Sơn 0235.3656.988 0905.750.315
Trần Ngọc Hùng Trưởng phòng VHTT huyện Nam Giang 0235.3840.414 0968.744.477
Nguyễn Văn Lê Trưởng phòng VHTT huyện Đông Giang 0235.3898.262 0905.237.407
Nguyễn Chí Toàn Trưởng phòng VHTT huyện Tây Giang 0235.3796.019 0979.204.818
Phan Hộ Trưởng Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn 0235.3734.123
Nguyễn T. Thanh Mai Trưởng BQL khu DTLS Trung Trung Bộ Nước Oa 0905.292.797

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn