Tổ chức Đoàn thể


CÔNG ĐOÀN NGÀNH

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Email

Chủ tịch

Hồ Tấn Cường

0235.3829.627

0903.597.533 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG SỞ

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Email

Chủ tịch

Phan Đình Đường

0235.3838.056

0905.122.216 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐOÀN THÀNH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Chức danh

Họ và tên

ĐT Cơ quan

Di động

Email

Bí thư

Dương Đức Lin

0235.3810.281

0935.202.065 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn