Các phòng quản lý nhà nước

1. Văn phòng

Ông: Lê Bá Vương - Chánh văn phòng
Tel: 02353.815679 - 0903 521 274
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. công vụ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.1 Bộ phận Tổng hợp
Bà Ngô Thị Liên Hương - Phó Chánh Văn phòng   .
Tel: 02353.813 579 - 0868 224.123 
Email 
công vụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.2 Bộ phận Tổ chức - Pháp chế - Cải cách hành chính
Ông: Lê Bá Vương - Chánh văn phòng
Tel: 02353.815679 - 0903 521 274
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
công vụ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.3 Bộ phận Tài chính - Kế hoạch

Bà Trần Thị Oanh - Phó Chánh Văn phòng
Tel: 02353.852.822 - 0935.662.959
Email công vụThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bà Lê Thị Tâm - Phó Chánh Văn phòng
Tel: 02353.852.822 - 0905.218.484
Email công vụ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.4 Bộ phận Thi đua - Khen thưởng
Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền –  Phó Chánh Văn phòng
Tel:  0235.3829582 - 0933.986. 578
Email công vụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.5 Bộ phận Đảng ủy
Bà Đỗ Thị Chi –  Phó Chánh Văn phòng
Tel:  0235.3829582 - 0968.823.559
Email công vụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.6 Bộ phận Công nghệ Thông tin
Ông Phạm Văn Hùng - Chuyên viên .
Tel: 02353.814.147 - 0905.762.300 
Email công vụ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.7 Bộ phận Hành chính - Quản trị
Bà Lê Thị Tâm - Phó Chánh Văn phòng
Tel: 02353.852.822 - 0905.218.484
Email công vụ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
1.8 Bộ phận Văn thư - Lưu trữ
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Nhân viên Văn Thư.
Tel: 02353.859879 - 0906.438.876
Email công vụ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Bà Trần Thị Chức Nữ - Cán sự Lưu trữ.
Tel: 02353.859879 - 0906.438.876
Email công vụ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Thanh tra Sở
Ông Nguyễn Tấc Thành - Chánh Thanh tra.
Tel: 0235.3838 056 - 0905036875
Email công vụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Phòng Quản lý Văn hoá
Ông Tôn Thất Hướng - Trưởng phòng
Điện thoại: CQ: 02353.852.821  DĐ: 0905.055.052
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. công vụ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  a

4. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình
Ông Mai Ký - Trưởng phòng.
Tel: 0235.3810554 - 0905 926 869
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. công vụ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Phòng Quản lý Thể dục thể thao
Ông Trần Sô - Trưởng phòng.
Tel: 0235.3852494 - 0905114267
Email công vụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


6. Phòng Quản lý Du lịch
Ông Trần Quý Tấn - Trưởng phòng.
Tel: 0235.3829581 - 0914 667 337
Email công vụ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

vhttdlqnam.gov.vn